logo
underlogo

01.01.14
Arkitekturverkstedet endrer navn til asplan viak oslo

for å tydeliggjøre Oslo-satsningen og også for å være med å bringe hele Asplan Viak sammen omkring utvikling av arkitektur og steder. Les mer på arkitektur.asplanviak.no

18.11.13

Kulturskolene er presentert i Arkitektur-N nr 07-2013; forside + 20 sider presentasjon og omtale! 

– Et fremadskuende utviklingsprosjekt med høye arkitektoniske kvaliteter, skriver Erling Dokk Holm.

21.10.13
Nye boliger på Fornebu

Bærum kommune har bedt OBOS om å vise hvordan Fornebu kan bygges ut med flere boliger. Arkitektkontorene Arcasa, Dark og Arkitekturverkstedet / Asplan Viak har laget forslag til hvordan boligtallene på Fornebu kan økes fra 6300 til minst 8300. Forslagene gjelder områdene rundt Nansenparken.

– Flere boliger rundt Nansenparken vil gi en mer urban følelse, men området vil fortsatt ha en svært grønn profil med parken, lekeplasser og nærhet til sjøen og naturreservater. Arkitektkontorene har vist at det finnes mange muligheter, og nå er vi i dialog med Bærum kommune om veien videre, sier adm. direktør Daniel Kjørberg Siraj i OBOS Fornebulandet.

Se Arkitekturverkstedet / Asplan Viaks forslag

Se OBOS - Fornebulandets presentasjon

21.10.13
Statens Byggeskikkpris 2013

Vårt prosjekt Stavanger Kulturskole og Stavanger Katedralskole avd. Bjergsted mottok Statens Byggeskikkpris 2013

Les mer om prisen her